Dirigent

Syde van der Ploeg

Syde van der Ploeg werd in 1975 in Dokkum geboren. Op 8-jarige leeftijd begon hij cornet te spelen bij 'Ere zij God' in zijn toenmalige woonplaats Damwoude, waar hij na korte tijd overstapte op euphonium.

Op dit instrument studeerde Syde bij Anne Travaille aan het conservatorium te Groningen, waar hij zijn diploma Docerend Musicus in 1999 behaalde.

Tevens volgde hij aan hetzelfde conservatorium de opleiding HaFaBra-directie bij Tijmen Botma. In 2003 behaalde hij daarvoor zijn diploma. In het kader van deze opleiding volgde Syde verschillende masterclasses bij o.a. David King, Jan de Haan en Eugène Corporon.

Tijdens zijn studie dirigeerde hij al meerdere orkesten. Zo was hij in die tijd dirigent van o.a. fanfare 'Melodia' Wijckel en brassband 'Looft den Heer' Garijp.

Naast dirigent van Brassband Breukelen is Syde dirigent van het Frysk Jeugd Fanfare Orkest, Harmonie Beetgum, Brassband Euphonia en de Vrije Fries Oudehorne, Tevens is hij nog dirigent van een drietal jeugdorkesten.

Naast dirigeren verzorgt Syde de jeugdopleiding bij diverse muziekverenigingen en is hij werkzaam als docent bij Centrum voor de Kunsten & Ritmyk.