Dirigent

Syde van der Ploeg werd in 1975 in Dokkum geboren. Al op 8-jarige leeftijd begon hij cornet te spelen bij brassband ‘Ere zij God’ in zijn toenmalige woonplaats Damwoude, maar na korte tijd stapte hij over op euphonium.

Aan het conservatorium in Groningen studeerde Syde euphonium bij Anne Travaille en HaFaBra directie bij Tijmen Botma. In 1999 behaalde hij  het diploma Docerend Musicus en aansluiting in 2003 zijn diploma HaFaBra-directie. In het kader van zijn opleiding volgde Syde masterclasses bij o.a. David King, Jan de Haan en Eugène Corporon.

Al tijdens zijn studie dirigeerde hij meerdere orkesten. Zo was hij in die tijd dirigent van o.a. fanfare ‘Melodia’ uit Wijckel en brassband ‘Looft den Heer’ Garijp.

Naast dirigent van Brassband Breukelen is Syde dirigent van het Frysk Jeugd Fanfare Orkest, Harmonie Beetgum, Brassband Euphonia, de Vrije Fries uit Oudehorne en een drietal jeugdorkesten. Hij verzorgt tevens de jeugdopleiding bij diverse muziekverenigingen en is werkzaam als docent bij het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk.

Op 5 September 2020 werd bekend gemaakt dat na een prachtige periode van 5 jaar dirigentschap de samenwerking tussen Syde van der Ploeg en Brassband Breukelen eind 2020 eindigt.